# Юнителийн дараа төлбөрт хэрэглэгчдэд

# Урамшуулал идэвхжүүлэх заавар

Та юнителийн дараа төлбөрт дугаар ашигладаггүй бол уг үйлчилгээг идэвхжүүлэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.


  1 - Үйлчилгээ цэсийг сонгон орох
  2 - Subscription үйлчилгээрүү орж идэвхжүүлэх дарах


  1 - Subscription үйлчилгээний мэдээлэлтэй танилцах
  2 - Төлбөрийн хэлбэрээ сонгох


  1 - Юнител сонгосон бол юнителийн дугаараа оруулах
  2 - Дугаарт ирсэн 4 оронтой кодоо оруулах

Дээрх үйлдлийг хийснээр таны гар утсан дээрх аппликэйшны "Миний сан" хэсэгт байрших "Миний түрээсийн үйлчилгээ" эсвэл "Миний товч номын үйлчилгээ" хэсэгт сонгосон багцаас тань хамаарч идэвхэжсэн байх болно.